İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hürrem Sinem ŞANLI

NO Makale Adı
1418321373 AMASYA İLİ HALK EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARINDAN BİR ÖRNEK: YASSIÇAL ÇUHA DOKUMALARI

ÖZET
Halk eğitimi; yetişkinin eğitim yoluyla üretim yaparak istihdamını sağlamaya, sosyal ve kültürel etkinliklerle boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Halk eğitimi yoluyla yörede yaşayan insanlar özellikle kadınlar üretime katkı sağlamaktadır. Amasya ilinde kadınlara Halk Eğitim Merkezi’nde kurslar açılarak katılımları sağlanmaktadır. Bu çalışmada söz konusu merkezin faaliyetlerinden bir kesit ve Yassıçal çuha dokumaları ele alınmış, Yassıçal dokumaları’nda kullanılan motifler ve ürün örnekleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amasya Halk Eğitim Merkezi, Yassıçal dokumaları, halk eğitimi, kadın eğitimi