İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yucan EKE

NO Makale Adı
1422532526 GÜZEL SANATLAR LİSELERİ FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN E. KÖHLER OP:33 ETÜT KİTAPLARININ FLÜT KONÇERTOLARINA UYGUNLUĞU

ÖZET
Bu araştırma; güzel sanatlar liseleri flüt eğitiminde kullanılan Alman Besteci Ernesto Köhler’in yazdığı Köhler op:33 I-II-III no’lu kitaplardaki etütlerin; kapsadıkları bilgi- beceri ve müzikal işlevler bakımından, güzel sanatlar liseleri 12. sınıf programında yer alan flüt konçertolarını çalabilmeye olan uygunluğunu ortaya koymak, birbirleri ile bağlantılı olan etüt ve eserleri eşleştirerek öğrenmeye katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma için kapsanan etütler ve belirlenen konçertolar teknik, tartım ve ezgi bakımından incelenerek kalıplara ayrılmıştır. Teknik, tartım ve ezgi kalıpları, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan flüt dersi öğretim elemanlarının görüşleri alınarak belirlenmiştir.
Yapılan etüt ve eser çözümlemeleri sonucunda;
Köhler op:33 I no’lu kitaptaki 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
Köhler op:33 II no’lu kitaptaki 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11;
Köhler op:33 III no’lu kitaptaki 1, 2, 4, 5, 6, 8 numaralı etütlerin güzel sanatlar ve spor liseleri flüt programında yer alan konçertoları çalabilmek için hazırlayıcı ve çalıştırıcı nitelikte oldukları saptanmıştır. Yapılan çalışma ile hangi etüdün/ etütlerin hangi konçerto için genel olarak hazırlayıcı ve fayda sağlayıcı olduğu ortaya çıkmıştır.
Elde edilen sonuçlara dayanarak; çalışılacak konçertonun kapsadığı teknik, tartım ve ezgisel özellikleri karşılayacak etütlerin belirlenip konçertoları çalmada hazırlayıcı olarak çalışılması konusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Konçerto, etüt kitapları, flüt, çalgı eğitimi, uygunluk.