İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ahmet DOLUNAY, Murat DAĞITMAÇ

NO Makale Adı
1431254174 PORTRE FOTOĞRAFLARINDA IŞIK VE MEKÂNIN ETKİLERİ

Portre, kelimesi yapı bakımından ele alınacak olursa Latince “Protraho” kökünden türetilmiştir. Bu terim “kopyasını almak” manasına gelir. İlk portre çalışmaları, kişilerin yaşadıkları dönemde bilinir olma ve ölümlerinden sonra da unutulmamak kaygısı üzerine ortaya çıktığı görülmektedir. Portre içerikli bu resim ve heykeller yıllar boyunca mezarlar, tapınaklar ve şehirlerin farklı noktalarında yerlerini almışlardır (Tercan:2008,25).

Resim ya da heykelden portresi yapılan kişinin unutulmama ve yıllar boyunca hatırlanma ihtiyacı hissetmesi dini referanslara dayandırılmaktadır. Bazı tarihi dönemlerde ölümden sonraki hayatta da kişileri yalnız bırakmayacağına inanılan temsili resim ve heykellerle beraber mezar odalarına yerleştirilmişlerdir.

Bu makalede portre fotoğrafının izleyici üzerinde oluşturduğu algıyı etkileyen faktörlere genel olarak değinilmiş, özelde de olan ışık ve mekân üzerinde durulmuştur. Portresi çekilen kişinin ortaya koymuş olduğu görsel kimliği dış etmenlerin ne yönde etkilediği üzerinde bazı araştırma ve incelemeler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Plastik Sanatlar, Görsel algı, fotoğraf, portre, ışık, mekân