İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hüseyin UYSAL

NO Makale Adı
1432654405 DİL GELİŞİMİ, METİN KAVRAMA VE DEYİM ANLAMA ÜÇLEMESİ: LEVORATO VE DİĞERLERİNİN ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

Bu çalışma,
Levorato, M. C., Nesi, B. & Cacciari, C. (2004). Reading comprehension and understanding idiomatic expressions: A developmental study. Brain and Language, 91(3), 303-314. makalesinin bir eleştirisidir.