İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sanver ÖZGÜVEN

NO Makale Adı
1441050169 SERAMİK SANATINDA ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN YENİ BİR İFADE BİÇİMİ OLARAK KULLANILMASI

Bilgisayar teknolojilerinin sanat eseri üretiminde kullanılmaya başlaması ile birlikte, pek çok sanatçı yapıtlarını bu yeni teknoloji ile üretmeye başlamıştır. Resim, Grafik Tasarım, Sinema vb. pek çok alanda görülebilecek olan bu örnekler, son yıllarda seramik sanatında da kendini göstermeye başlamıştır. 3 Boyutlu yazıcıların seramik malzemeler ile kullanımı geçtiğimiz on yılda ortaya çıkıp, hızlı bir gelişme göstermiştir.

Bu makalede 3 Boyutlu yazıcıların çalışma prensipleri ve türleri hakkında açıklamalara yer verilerek; seramik sanatında kullanımı üzerinde durulacaktır. Bu konuda araştırmalar yapan merkezler ve onların projelerine yer verilecektir. Yeni bir ifade aracı ve biçimlendirme yöntemi olarak 3 boyutlu yazıcılar, seramik sanatçıları ve onların eserlerine değinilerek açıklanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Üç boyutlu yazıcı, Seramik, Lazer Sinterleme, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim.