İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Terlan Mehdiyeva AZIZZADE

NO Makale Adı
1441135969 ZURAB TSERETELİ’NİN SANATI ÜZERİNE

Bu makalede ulusal ve uluslararası üne sahip Gürcü asıllı Rus ressam Prof. Zurab Konstantinoviç Tsereteli’nin yaratıcılığı ele alınmıştır. Sanatçı, eleştirel ve dışavurumcu tutumu ile hem Sovyet döneminde, hem de sonrasındaki yaratıcılık faaliyetlerinde asla baskıya boyun eğmemiş, sanat dünyasında kendine özgü ve ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. Rusya Sanat Akademisi Başkanı olan Tsereteli, sosyo-politik meseleleri kişiselleştirmiş ve yaratıcılığın tüm dönemlerinde çağdaşlık örneği olarak kabul görmeyi başarmıştır. Tsereteli aynı zamanda, Türkiye ve Rusya arasındaki kültürel ilişkiler kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Tophane-i Amire’de bulunan sergi salonunda, kişisel sergisi açılan ilk Çağdaş Rus sanatçısı olmuştur. Bu makalede sanatçının sergideki çalışmalarının yanı sıra, anıtsal eserlerinden, kendi adını taşıyan Çağdaş Sanat Galerisindeki (Moskova), özellikle ‘Elma’ isimli eserine kısaca değinilerek bilgi verilmektedir.