İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yunus PINAR, Nihal KUBİLAY PINAR, Bengül ÇETİNTAŞ

NO Makale Adı
1441830339 DİLBİLİM, SİNİRDİLBİLİM VE BEYİN ARAŞTIRMALARI BULGULARI IŞIĞINDA ÇOCUKLARDA İLK VE İKİNCİ DİL GELİŞİMİ VE İKİDİLLİLİK

Bu çalışma, ilk dil edinim sürecinin mırıldanma döneminden çok daha önce, bebeğin dile dair veri toplamaya başladığı anne karnında başladığını göstermek, ilk ve ikinci dil edinimi arasındaki fark ve benzerlikleri, bunlara ek olarak ikidillilik ve çokdillilik konularını güncel dilbilimsel ve sinirbilimsel araştırma sonuçları ile beyin araştırmalarından elde edilen son veriler ışığında ele almak amacıyla kaleme alınmış bir değerlendirme makalesidir. Araştırmanın ekseninini: dil gelişimi (dil edinimi), ikidillilik ve çokdillilik üzerine yapılmış dilbilim, sinirdilbilim ve beyin araştırmalarından türeyen çeşitli düşünce ve varsayımlar oluşturmaktadır. Konu ile ilgili alan yazın taraması yapılmış, ulaşılan veriler yorumlanarak, raporlaştırılmıştır. Çalışmada, ilk dil edinimini anne karnından özellikle de fetüsün 20. haftasından çocuğun 60. ayına kadar ele alınıp, aşamalarıyla birlikte betimledikten sonra, ikinci dil edinimi; eşzamanlı, ardışık ve yetişkin ikinci dil edinimi olmak üzere üç tipoloji üzerinden aktarılmıştır. Son olarak, başta Franceschini ve De Bleser olmak üzere farklı disiplinlerden araştırmacıların beyin araştırmalarından elde ettikleri veriler aktarılıp, yorumlanmıştır.
Anahtar sözcükler: Dil edinimi, sinirdilbilim, beyin araştırmaları, ikidillilik, çokdillilik