İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba GÜLTEKİN, Buse PEKER

NO Makale Adı
1442225503 SANATTA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ SÜRECİNDE İRONİ KAVRAMI, DİL VE SÖYLEM ANALİZİ

Toplumsal eleştiri söylevi olarak mizah ve ironiyi Lim Young Sun, Yue Minjun, Zeng Fanzhi ve Liu Bolin’in eserleri üzerinden disiplinlerarası anlatım şekilleri farklı ifadeleri, yeni anlatım biçimleri araştırmada irdelenmiştir. Sanatçıların eserlerin de ya da performanslar da, çeşitli kavramsal çalışmalarda bireysel – sosyal sorgulamayı içeriksel çözümlemelerinde ironik dili kullanırken, toplum ve birey açısından çözümlenmiştir. Sanatçıların sorgulamalarında ironik dili mizahsal anlatımda maskeleme anlatımı ile çözümlenip, izole olma durumu ile sanatsal söylem analizleri yapılarak ifade yöntemlerindeki söylem dilleri incelenmiştir. Sanatçıların çalışmalarındaki gizlenme, maske ve trajik durumları, sanatsal ifadelerinde söylem dili ile sanatçıların kendi sanat pratiklerindeki ironik yaklaşımları, bu araştırma konusunun temel sorunudur.
Anahtar Kelimeler: İroni, gizlenme, izolasyon, mizah, maske.