İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 18  Güz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ali EROĞLU

NO Makale Adı
1445507584 BALIKESİR SINDIRGI (ŞAHİNKAYA KÖYÜ) POMAK (PEŞKİR) DOKUMALARI

Bu çalışma günümüzde Balkanlar (özellikle Bulgaristan) ve Anadolu topraklarında yaşayan Pomaklar diye tabi edilen etnik bir topluluğun dokuma kültürüne ilişkin saha incelenmesine dayalı olarak yapılmıştır. 2007 -2009 yılları arasında Bulgaristan Türk yerleşim yerlerine gidilerek Türklerin zorunlu Bulgarlaştırılması sürecinde kaybolmak üzere olan el sanatları ve dokuma örneklerinin tespit edilmesine yönelik 3 yıllık bir alan ve saha çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın alt bölümü olarak da Bulgaristan’dan Anadolu’ya gelen günümüzde Sındırgı ilçesi Şahinkaya köyünde yaşayan (Pomak köyü) Pomakların dokuma örnekleri incelenmiş, tespit edilen örnekler kendi aralarında gruplanılarak bu çalışmada 10 tane önlük (peşkir )dokuma teknik, desen ve kompozisyon özellikleri açısından incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Pomak, Dokuma, Peşkir (Önlük),Bulgaristan