İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ali BAHAR

NO Makale Adı
1446286204 OĞUZ TANSEL’İN DERLEDİĞİ VE YAZDIĞI MASALLARDA ÇOK SÖYLEMLİLİK

Çocukların düşünsel ve kişilik gelişimlerine eşsiz katkılar sunan masallardan bazıları sözlü edebiyattan derlenerek yazılı edebiyata kazandırılmıştır. Yazılı edebiyata aktarım sürecinde bu masallara, yeni söylem katmanları eklenmiştir. Söylemin daha çok katmanlaşması ise doğal olarak bu metinlerde dilin doğal kullanımını yansıtma, kültürel ifade çeşitliliğini koruma ve aktarma gibi işlevleri olan çok söylemliliği belirginleştirmiştir.
Türk sözlü geleneğinden derlenerek yazılı bağlama aktarılan masallar arasında Oğuz Tansel’in masalları önemli bir yer tutmaktadır. Tansel masallarının çok söylemlilik açısından incelenmesi bu noktada büyük bir gereklilik olarak belirmektedir.
Bu araştırmada Oğuz Tansel tarafından derlenerek yazılan beş masalın çok söylemlilik durumu söylem çözümlemesi yönteminden yararlanılarak betimlenmiştir.
Çalışmada incelenen masalların çok söylemlilik ögelerinden birçoğunu türe ait oylum içinde büyük oranda içerdiği, toplumsal ifade çeşitliliğini güçlü bir biçimde yansıttığı saptanmış olup bu metinlerin somut olmayan kültürel mirasın korunması ve çocukların farklı söylem örneklerini görmeleri açısından varsıl birer kaynak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Masal, çok söylemlilik (heteroglosya), söylem.