İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ece AKYOL

NO Makale Adı
1446570613 HATIRA AHMEDLİ CAFER'İN VİYOLA İÇİN SOLO SONATI'NIN FORM ANALİZİ

Günümüze dek pek çok Çağdaş Türk Bestecisi, viyola için konçerto, piyano eşlikli sonat ve parçalar türünde eserler bestelemişlerdir. Daha önce hiçbir Çağdaş Türk Besteci tarafından viyola için solo sonat bestelenmemiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda Hatıra Ahmedli Cafer'in yazmış olduğu “Viyola için Solo Sonat” isimli eseri, bir Türk besteci tarafından viyola için yazılan ilk solo sonat olma özelliğini taşımaktadır. Eser tek bölümlü sonat formunda yazılmıştır. Bestecinin bu eserde sonat formunu kullanmasının nedeni, iki karşıt fikrin karşı karşıya gelişi ve yaşanan mücadele sürecini göstermesidir. Eser, çağdaş dilde yazılmış olduğundan dolayı besteci, büyük temalar yerine onların küçültülmüş versiyonlarını kullanmış ve tetrakordlara önem vermiştir. Kullanılan segah makamı, esere makamsal bir özellik kazandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Viyola, Solo, Sonat, Form, Analiz, Tetrakord, Segah.