İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çiğdem PALA MULL

NO Makale Adı
1449847830 SAUL BELLOW’UN AKADEMİSYEN KARAKTERLERİ

Akademik romanlar, akademisyen karakterlerin üniversite ortamlarındaki hayatlarını gözler önüne sererken aynı zamanda akademinin durumunu eleştirel bir gözle incelerler. Romanlarda akademisyen karakterlere daha önce de rastlamamıza ragmen, bu türün başlangıcı 1950’li yıllara denk gelir. Anglo Amerikan modern romanın bir alt türü olarak gelişme göstermiştir ancak MaryMcCarthy, Kingsley Amis, David Lodge gibi yazarların eserleriyle kanonda yerini almıştır. Amerikan yazar Saul Bellow da romanlarında akademisyen karakterlere sıklıkla yer vermiştir. Bu çalışmada, Saul Bellow’un Herzog (1964), Dean’s December (1982), ve Ravelstein (2000) adlı romanları, akademik roman örnekleri olarak incelenecektir ve bu romanlarda Bellow’un akademiyi kurguladığı karakterler yoluyla nasıl eleştirdiği üzerinde durulacaktır.