İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Güneş SÜTCÜ

NO Makale Adı
1450190828 NİKOLAY GUMİLYOV’UN “ZÜRAFA” (JİRAF) ADLI ŞİİRİNDE “AFRİKA TEMASI”

Gümüş çağı ustaları arasında çağdaşlarını ve gelecek nesilleri derinden etkileyen şairlerden biri Nikolay Gumilyov’dur. XX. yüzyılın ilk yıllarındaki şiir türünün gelişimine dair Gumilyov’un en büyük katkısı, Afrika’ya ithafen yazdığı eserleri ile Rus dil bilincinde kıtaya dair bilgiler edinilmesini sağlaması ve insanlara dünyayı kendi kendilerine keşfetme yolunda korkusuz ve güçlü bir yol açmasıdır. Afrika temalı şiirleri, Gumilyov’u şair olarak daha tanınır kılmıştır. Kendisine bulduğu bu orijinal tema ile şiir sanatında çok özel bir yer edinmiştir. Şairin farklı imge ve biçim arayışı içine girmesi bu çalışmada incelenecek olan “Zürafa” (Jiraf) adlı şiirinin ortaya çıkışında önemli bir paya sahiptir. Çünkü egzotik ve güzel yerler, her daim Gumilyov’in dikkatini çekmiştir. Bu bağlamda şair, 1908 yılında “Romantik Çiçekler” (Romantiçeskiye Tsvetı-1908) adlı derlemesini yayımlar. Ancak derlemenin en dikkat çekeni “Zürafa” (Jiraf-1907) olur ve çok geçmeden Rus edebiyatında Gumilyov’un kartviziti haline gelir. Gumilyov, Paris’te 1907 yılının Eylül ayında kaleme aldığı bu şiiri ile okuyucusunu egzotik bir ülke olan Afrika portresi içinde adeta bir masal dünyasında seyahate çıkarmıştır. Şairin Avrupa ve Afrika’ya yapmış olduğu seyahatlerdeki gözlemlerini egzotik motiflerle süsleyerek ortaya koyduğu en önemli edebi çalışmalarından biri olan “Zürafa” (Jiraf) egzotik kokularla, seslerle, renk zenginlikleriyle dolu boya tablası niteliği taşımaktadır. Çalışmanın bir sonucu olarak, Gumilyov’un gümüş çağı Rus edebiyatına sıra dışı bir tema kazandırması bakımından ne denli yaratıcı ve özgün bir sanatçı olduğunun altı çizilmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler : Gumilyov, Jiraf, Zürafa, Afrika, Akmeizm, Gümüş Çağ.