İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Erdem ERİNÇ

NO Makale Adı
1450299503 HATIRLAMA ARACI OLARAK SU: RUS GÖÇMEN EDEBİYATI METİNLERİNDE BOĞAZİÇİ

Rus Göçmen Edebiyatının genel algısı içerisinde Boğaziçi’nin bir şehir bileşeni olarak ele alınması bu çalışmanın konusunu oluşturur. Boğaziçi imgesinin bugününde Rus Göçmen Edebiyatının payını saptamak, bu metinlerdeki yerini görmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte Rus Göçmen Edebiyatı metinlerinden oluşan malzemenin bir şehir imgesi bileşenini biçimlendirmedeki gücünün de görülmesi mümkün olacaktır. İ. Bunin, V. Nabokov, A. Tolstoy, A. Averçenko, N. Teffi, Z. Şahovskaya, G. Kuznetsova ve Don-Aminado gibi göç sürecinde İstanbul’da yaşamış ve yazmış Rus Göçmen Edebiyatı yazarlarının metinleri bu çalışmanın malzemesini oluşturur. Çalışmada şehir planlama disiplininde sıklıkla kullanılan Kevin Lynch’in önerdiği imge bileşenleri temelinde şehir analizi yöntemine başvurulmuştur. Bu disiplinlerarası yöntem bir şehir imgesi bileşenin alt bileşenleriyle birlikte son şeklini almasında edebi metinlerin yerini daha somut şekilde görmemizi sağlar. Boğaziçi’ni alt bileşenlerinden bağımsız incelemek metinler içerisinde zaman ve su arasındaki bağı da görmemizi kolaylaştırır.
Anahtar Kelimeler: Boğaziçi, Rus Göçmen Edebiyatı, İvan Bunin, Vladimir Nabokov, Şehir İmgesi, İmge Bileşeni