İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Burhan YILMAZ

NO Makale Adı
1453893209 GÖRSEL SANATLARDA GÖRÜNTÜ, KADRAJ VE ÇERÇEVE PROBLEMİ

Bu makalede resim, fotoğraf, grafik ve sinema gibi görsel sanat türleri görüntü ve çerçeve kavramları açısından ele alınmaktadır. Çalışmada görüntü kavramı görsel sanatlardaki çeşitli alanlarla ilişkili olarak araştırılmıştır. Görüntünün tanımları ve niteliksel özellikleri, çağlar boyunca kullanılan görüntü üretme araçları araştırmaya dâhil edilmiştir. Doğası gereği görüntünün kadraj ve çerçeve ile varoluşsal bir ilişkisi vardır. Görüntüyü algılama, işleme ve yeniden üretme gibi sanatsal süreçlerin, seçme ve kadraja alma gibi teknik süreçlerle ilişkisi ortaya konulmuştur. Bilinmektedir ki resim, fotoğraf ya da sinema sanatında olduğu gibi sanatçı bilgi ve algılarının etkisiyle görüntüyü seçmektedir. Görüntüyü seçmek, görüntünün kaynağını bir kadraja veya çerçeveye oturtmaktır. Kadraj ve çerçeve bu nedenle görüntünün sınırlarının çizilmesi için en önemli yönleri tayin etmektedir. Makalede görüntü kadraj ve çerçeve konusu sanat alanında önde gelen düşünürlerin fikirlerine bağlı olarak açıklanmış ve örneklerle sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görüntü, çerçeve, kadraj, fotoğraf, resim