İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Gamze ÖNGEN

NO Makale Adı
1457007185 ŞİLE İŞLEMELERİNDEKİ KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ

İnsanoğlu içinde yaşadığı çevresini güzelleştirmek için süsleme ihtiyacı duymuştur. Güzeli bulma kaygısı ise, süsleme sanatının ortaya çıkmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur. İşleme sanatında kullanılan süsleme teknikleri ve motiflerde bu anlayış içerisinde gelişmiş ve ilerlemiştir. Türk kültüründe işleme sanatını incelediğimizde ilk örneklerini M.Ö 3. Yüzyıla ait Altay dağlarında yaşayan Hunlara ait kurganlarda görülmektedir. Anadolu’nun farklı bölgelerinde görülen özellikle çeyiz geleneğinde karşımıza çıkmaktadır. Şile Beldesine özgün Şile Bezi üzerine uygulanan işleme örneklerinin, kompozisyon açısından incelendiğinde tasarım prensiplerinin doğru bir şekilde yerleştirilmiş olunması, bu işleme örneklerinin günümüzde de halen beğeniyle kullanılmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, şile bezi üzerine uygulanan işleme örnekleri tasarım prensiplerine göre incelenerek, görseller sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şile İşlemeleri, Tasarım, Çeyiz Geleneği, Dikiş, Kompozisyon