İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Osman DOĞANAY

NO Makale Adı
1458034037 ZENGİBAR KALESİ (İSAURA) 2010-2015 YILLARI YÜZEY ARAŞTIRMALARI: İLK SONUÇLAR VE DÜŞÜNCELER

Orta ve Batı Torosların kesiştiği bir noktada yer alan antik İsaura kentinde (Zengibar Kalesi) 6 sezon devam eden çalışmaların ilk bulguları burada ele alınmıştır. Çalışmada sözü edilen ve kanıtlar sunmaya çalıştığımız kimi sorunlar arkeoloji dünyasında halen tartışmalı olan konular arasında yer almaktadır. Bilhassa, kalıntılar sahasının İsaura Palaia/Vetus (Eski İsaura) veya İsaura Nea/Nova (Yeni İsaura) kentlerinden hangisi olabileceği konusu çok uzun bir aradan sonra yeniden tartışmaya açılmıştır. Devam eden çalışmalarımızdan sağlanan bilgi ve bulgular sayesinde şimdilik her iki İsaura kenti kalıntılarının da Zengibar Kalesi’nde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca İsaurialıların iyi bilinen yaşam tarzlarına göre, Zengibar Kalesi’nde en azından yüzeyde görülebilen kalıntıların, benliğini koruyabilmiş yerli İsauria halklarının ürünü olamayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zengibar Kalesi, Bozkır, İsaura Palaia/Vetus (Eski İsaura), İsaura Nea/Nova (Yeni İsaura), İsauria