İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 21  Bahar I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice Kübra ÖZALP

NO Makale Adı
1460980345 GÜZELİN BİLİNÇLİ ALGISI VE ESTETİK EĞİTİMİ

Sanat eserinin sanatsal karakteri izleyiciye sunulduğunda sadece sanat eserinin görünen yüzü ifade edilebilir. Analiz etmek, sanat eserinin derinlerinde bulunan duyguları ve sanatsal değerinin anlaşılmasını sağlamaz, sadece eserin sergilenebilir durumunu ortaya çıkarır. Eserin derinliklerine inmeyi amaçlayan estetik, sergilenen objenin temelinde anlatılanı çözmeye çalışmaktadır. Bu anlatımı anlama çabası içinde olmak, çağlar boyunca süre gelen bir düşünce sistemidir. Estetik algı, objenin ya da olgunun kişide yarattığı hazzı kendisinin fark etme becerisinin gelişmesidir.
Estetiğin sanatı anlama ile ilgili olduğu kabul edilmektedir. Sanatı anlamak, sanat ürünü dediğimiz objelerin zihinde canlandırdığı etkiyi araştırmayı ya da algısal problemlere eğilmeyi gerektirir. Estetik anlayış ve algılamayı oluşturmak, çevreye bakış açısında düzen, sorgulama becerisinde yalınlık, algı kapasitesinde ve hazzı fark etmede seçicilik kazandıran estetik kazanıma ulaşmak, sanat eğitiminin temeli olan estetik eğitimi ile mümkündür. Estetik eğitimi sanatsal algılamada kazandırılacak disiplin için gerekli bir unsurdur.
Bu çalışma estetik eğitiminin estetik algıyı geliştirilebileceği konusundaki önemine değinmektedir.