İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 24  Yaz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
H. Feriha AKPINARLI, Ebru ÇATALKAYA GÖK

NO Makale Adı
1467200345 GELENEKSEL MANUSA DOKUMALARININ TEKNİK, MOTİF ANALİZİ VE YENİDEN UYGULANMASI

Bir zamanlar pamuklu sanayi kolu olarak Malatya yakınındaki Arapgir’de dokunan Manusa dokumaları önemli bir yere sahipti. Sanayi devrimi sonucu ekonomik ve sosyal gelişmeler nedeniyle gerileyen bu dokuma günümüzde ise artık yok olmuş, örnek sayıları ise sınırlıdır. Bu dokumalar günümüzde uygulanmadığı için yaşatılması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, şuan bölgede yapılmayan ancak günümüz endüstrisi jakar dokumalarının temelini oluşturan Manusa dokumalarının var olan örneklerinin incelenerek yeni uygulamalar ile canlandırılması amaçlanmıştır. Malatya Arapgir ilçesinde dokunan Manusa dokumalarının incelenmesinde tarama yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılabilen altı parça manusa kumaşları ve jakarlı el tezgahı incelenerek belgelenmiştir. Aynı zamanda literatür taramaları yapılarak, motif ve teknik analizleri yapılmış, elde edilen çizimlerle en kapsamlı motiflerden bir tanesi dokunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Manusa, Jakarlı el tezgahı, Lanse dokuma, Arapgir, Kumaş