İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Banu Hatice GURCUM, Arzu ASLAN

NO Makale Adı
1469048391 SÜFRAJ HAREKETİNİ HAZIRLAYAN ETMENLERİN TEKSTİL SANAYİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ

Wollstonecraft’ın “Kadın Hakları Savunusu” adlı eserinde bulunan kadınların oy kullanması, eğitimde fırsat eşitliği ve kadının mülkiyet haklarını içeren talepler üzerine toplumsal bir hareket olarak 19. yüzyılda başlayan ve 20. yüzyılda da devam eden kadın hakları hareketleri (süfraj), kadınların ev ve toplum içerisindeki rollerini değiştirmiş ve kadının pek çok alanda modern standartlara ulaşmasını sağlamıştır. Bilindiği üzere 19. yüzyıl, bütün dünyanın birçok yeniliğe ve reforma sahne olduğu bir zaman dilimi olmuştur. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde ve Fransız İnsan hakları Bildirgesi’nde ve Doğal Haklar Doktrininde kadınlara ve kadın haklarına yeterince yer ve değer verilmediğini düşünen pek çok kadın topluluğu eski ve yeni karada pekçok toplumsal eylem yapmıştır. Bu toplumsal patlamayı hazırlayan etmenlerin başında Tekstil sektöründe sanayileşmenin yarattığı bağlam bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı Batılı toplumlarda temel bir reform niteliğini taşıyan ve sonuçları ile kadının toplumsal hayatı, giyimi kuşamı dâhil pek çok şeyi değiştirmiş ve modern kadını yaratmış olan Süfraj hareketini hazırlayan şartları tekstil sanayi bağlamında ortaya koymak ve dönem dinamikleri içerisinde incelemek olarak belirlenmiştir.