İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 25  Güz I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuğba ÜSTÜN TOPAL, Aslı KORKUT, Tuğba KİPER

NO Makale Adı
1470400191 YEREL KİMLİĞİN KENT İLE BULUŞMASI: CİTTASLOW-YAVAŞ ŞEHİRLER

Kentleri karakterize eden sahip oldukları doğal ve kültürel değerlerle şekillenmiş yerel kimlikleridir. Yerel kimliği oluşturan öğeler ise geçmişin izlerini taşıyan yerleşim dokusu, yerel müziği, geleneksel tatları, el sanatları ve yaşam hikayesidir. Bununla birlikte küreselleşme ile hızlı bir yaşam temposuna girilmiş ve planlama-tasarım-uygulama süreçlerinde yerel kimliklerin göz ardı edildiği aynılaştırılmış kentler ortaya çıkmıştır. Bu noktadan hareketle, yerel karakterin ön plana çıkarıldığı yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler için Cittaslow hareketi önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Bu kapsamda çalışmada, sürdürülebilirlik bağlamında örnek bir kent modeli olan Cittaslow hakkında farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Cittaslow yaklaşımının önemi, bir kentin Cittaslow Birliği çatısı altında olabilmesi için sahip olması gereken kriterler ortaya konulmuştur. Bu kriterler doğrultusunda Türkiye’deki Cittaslow olarak nitelendirilmiş kentler sahip oldukları özellikler bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ülkemiz örnekleri yurt dışı Cittaslow örnekleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca planlama-tasarım-uygulama süreçlerinde Cittaslow yaklaşımına yönelik stratejiler geliştirilerek öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Yerel kimlik, yaşam kalitesi, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kentler, sakin şehir, Türkiye.