İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yavuz ŞEN, Nabi BURÇ

NO Makale Adı
1473509531 MAKAM TANIMADA ÖNEM TAŞIYAN FAKTÖRLER VE ÖĞRENCİLERİN BASİT MAKAMLARI TANIMADAKİ YETERLİLİKLERİ

Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü öğrencilerine göre makam tanımada önem taşıyan faktörleri belirlemek ve bu öğrencilerin basit makamları tanıyıp tanıyamadıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma gurubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan (örgün ve ikinci öğretim) öğrencilerden random yöntemiyle seçilen 40 kişiden oluşmaktadır. Araştırma betimsel desenden oluşan bir çalışmadır. Araştırmada öğrencilere göre makam tanımada önem taşıyan faktörleri belirlemek ve bu öğrencilerin basit makamları tanıyıp tanıyamadıklarını tespit edilebilmesi için genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, işitilen makamları tanımada, “makamın seyri, ezgisel çizgisi”, “makamın dizisi”, “ezginin başlangıç sesi”, “ezginin bitiş sesi (tam kalış)”, faktörlerinin çok önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin seslendirilen seyirlerdeki makamları tanıma oranları en çoktan aza sıralandığında; sırasıyla Bûselik, Karcığar, Hicaz, Rast, Hüseynî, Uşşak, Nevâ, Kürdî, makamlarının olduğu görülmüştür. En az tanınan makamın ise Basit Suzînak olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak bakıldığında, öğrencilerin makamları tanıma oranlarının (% 71.7) iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Makam, basit makamlar, makam tanıma, yeterlilik, faktörler.