İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nur BALKIR, Ali Ş. KURU

NO Makale Adı
1475085552 SOKAK SANATI VE GRAFİTİNİN PEDAGOJİK BİR YÖNTEM OLARAK İŞLERLİĞİ

Sokak sanatı ve grafiti büyük boyutlarda duvar resimlerinden, şablonlarla üretilip tekrar uygulanabilen daha küçük boyutlu çalışmalara, politik bir söyleme sahip olandan, gösterişli bir görsel biçime sahip olana, yasal olandan yasadışı olana kadar çeşitli formlar alabilir ve mesaj, cümle, slogan ve imgeler içerebilir. İfade özgürlüğünün hassas bir mesele olduğu gelişen demokrasilerde, sokak sanatı ve grafiti bastırılmış olana söz söyleme olanağı sağlar. Mevcut duruma yönelik eleştirinin baskılandığı Türkiye’de sokak sanatı ifade özgürlüğünün önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Bu da sokak sanatı ve grafitinin bir sanat formu mu yoksa sıradan vandal eylemler mi olduğu sorusunu gündeme getirir. Sokak sanatı ve grafitiyi ‘özgün’ kılan nedir? İçinde oluştukları kültürü nasıl tanımlarlar? Kendiliğindenlik ve geçicilikleri değişim için nasıl etken güç olur? Bunlar yazının öncelikli olarak yanıt vermeye çalıştığı sorular. Bu doğrultuda yazı, sokak sanatının hicivsel dili, hip-hop odağı ve protesto içeriğinin sanat ve tasarım eğitimine ne şekilde katkı sağlayabileceğini ve bu yöntemin ne tür sorgulama metodlarını açığa çıkarabileceğini araştırır.

Anahtar Kelimeler: Sokak Sanatı, Grafiti, Sanatta Gerçeklik, Sanat Eğitimi, Pedagoji.