İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tamer TEMEL

NO Makale Adı
1475572285 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN TAŞIYICI GÜCÜ: TİYATRO

Tanzimat Dönemiyle başlayan modernleşme süreci içerisinde, toplumun modernleştirilmesi/Batılılaştırılması ideolojisi doğrultusunda Türk Tiyatrosu araçsallaştırılmıştır. Toplumun pek çok kurumu için köklü bir değişimi zorunlu kılan modernleşme süreci tiyatromuzda da gelenekle olan bağı kopararak zayıf bir zemin üzerine yeni bir tiyatro inşa etmiştir. Bu bir bakıma Batılı biçimi farklı bir zemine oturtmak isteğidir. Dolayısıyla iki farklılık arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi sancılı bir süreç olarak yaşanmış ve tiyatromuz açısından da bu uzunca yıllar böyle sürmüştür. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde modernleşmenin taşıyıcılığını yapan Türk Tiyatrosu, Cumhuriyet'le birlikte milli kimliğin inşasına ve resmi ideolojinin pekiştirilmesine hizmet etmiştir. Batılı örneklerinin aksine Türk Tiyatrosu uzunca bir dönem sanatsal amacından koparılarak, modernleştirme ideolojisi doğrultusunda bir misyon yüklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Modernleşme İdeolojisi, Türk Tiyatrosu.