İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Samet DOĞAN

NO Makale Adı
1476707325 İZLENİMCİLİK’TEN KÜBİZM’E, ARİSTOTELES’TEN AUGUSTİNUS’A “ZAMAN”IN DEĞİŞEN YÖNÜ

Bu makalede, çağdaş sanatın en önemli iki sanat hareketi olan İzlenimcilik ile Kübizm akımlarının “zaman” kavramı ile bağıntıları ele alınacak ve bu konuda her iki akımın farklılıkları incelenecektir. Bu amaçla birinci bölümde İzlenimcik akımında “zaman”ın aktif rolü, eserlere yansıma biçimleri Aristoteles’in “zaman” konusundaki felsefi yaklaşımları eşliğinde incelenecektir. İkinci bölümde ise Kübizm’deki sanatsal üretim biçimlerinin “zaman” ile ilişkileri ele alınacak, buradan elde edilecek sonuçlar Augustinus’un “zaman” konusundaki görüşleri eşliğinde değerlendirilecektir. Bu çalışma süresince İzlenimcilik ve Kübizm’de “zaman” kavramının algılanma biçimleri, sanatçıların çalışmalarına yansıma şekilleri incelenecek ve her iki akımın bu konudaki temel farklılıkları açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Zaman, İzlenimcilik, Kübizm, Aristoteles, Augustinus