İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 26  Güz II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bengül ÇETİNTAŞ, Ayten GENÇ

NO Makale Adı
1477395780 TÜRKİYE’ DE YABANCI DİL EĞİTİMİNE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de yabancı dil öğretimini uluslararası ilişkiler bağlamında incelemektedir. Türkiye, tarih boyunca birçok ülke ile farklı alanlarda yoğun işbirliği içinde bulunmuştur. Bu durum Türkiye’nin yabancı dil politikasını da yakından etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te kurulması batılılaşma ve modernleşmenin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İlk ve orta öğretim kurumlarında ve Üniversitelerde, dün olduğu gibi bugünde Avrupa Birliği dil politikalarını ve çok dilliliği teşvik etmek için yeni düzenlemeler ve reformlar yapılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Türkiye’nin Yabancı dil politikası, Yabancı dil öğretimi, uluslar arası ilişkiler, Avrupa Birliği çokdillilik politikası, Alman dilinin yeri.