İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Feryal ÇUBUKÇU

NO Makale Adı
1477845915 STILL ALICE VE BURKE YÜCELİĞİ

18.yy da kullanılan “yüce” ve “yücelik” kelimelerinin 21.yy da aynı etkileri olduğunu tasavvur etmek zordur. Geçmişte Pseudo Longinos, Burke, Kant bu alanda çalışmalarda bulunmuştur. Pseudo Longinos yücenin ahlaki özelliği üzerinde durmuştur. Burke’ün kuramı bazı durum ve olayların acı verdiği veya tehditte bulunduğuyla ilgilidir. Kant ise büyüklük veya aşırı bir güce gösterilen tepki üzerine çalışmıştır. Schiller ve Schopenhauer gibi romantikler 19.yy a kadar yüce kavramını getirmişlerdir. Acı, asalet, vakur, ve ciddiyet bu kavramla ilişkilendirilmiştir. 21.yy ise yüce kavramı şehir, endüstrileşme, din, doğaüstü, modern, postmodern, varoluşçuluk, gotik, feminist oluşumlar etrafındadır. Bu çalışmanın amacı, Amerikan sinir cerrahi uzmanı Lisa Genova’nın 2007 yılında bastırdığı Harvard profesörü Alice’in Alzheimer hastalığı ile mücadelesini, ailesi ve hayatı üzerindeki etkisini anlatan Still Alice romanındaki Burke’un yüce kavramını incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Yüce, Alzheimer, Still Alice.