İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 27  Kış I 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Önder YAĞMUR

NO Makale Adı
1480426149 DOĞAYI ŞEKİLLENDİREN SANAT: LAND ART

Tarih boyunca sanatı etkilemiş olan ve sanat yapıtının oluşum sürecinde doğa önemli bir esin kaynağı olmuştur. Her çağda sanatçı, sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda değişimler üzerinden yapıtlarını ortaya koyarak, sanatın yüklendiği misyonu güncellemişlerdir. 1960’ların sonunda ortaya çıkan Land Art temsilcileri, sanatı, sınırlı galeri ortamlarından çıkartıp bir anlamda özgürlüğüne kavuşturma amacıyla, eserlerini, uçsuz bucaksız çöllerde, dağlarda, deniz kıyılarında yapmışlardır. Her dönemde doğayı esin kaynağı olarak kullanan sanatçılara benzer şekilde Land Art temsilcileri de yapıtlarını oluştururken, her geçen gün tahrip olmaktan kurtulamayan doğayı, sanat yapıtının oluşumunda merkeze koymuşlardır. Hassas ve bazı zamanlarda kısa ömürlü çalışmalarıyla Land Art temsilcileri, insan, sanat ve doğa üçgeninde ilişkileri yeniden tanımlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Doğa, Heykel Sanatı, Arazi Sanatı.