İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Onur KARABİBER

NO Makale Adı
1481121150 NECİL KÂZIM AKSES’İN ALLEGRO FEROCE ADLI YAPITINDA MAKAMSAL ÖĞELER, AKOR YAPILARI VE BİÇİM

Bu çalışma, Allegro Feroce adlı yapıt üzerinden, Necil Kâzım Akses’in henüz öğrencilik yıllarında, yerel müzik kültüründen edindiği malzemeyi çağdaş çoksesli müzik anlayışı içerisinde ne şekilde ele aldığı ve bestecilik açısından kendine nasıl bir yol çizdiğine dair ipuçlarını bulmayı amaçlamaktadır. Yapıtın bestelendiği dönemde, bestecinin içinde bulunduğu sanat ortamı ve anlayışı göz ardı edilmemeye çalışılırken, Akses’in yerel müzik kültürüne olan eğilimini destekleyecek kanıtlar aranmıştır. Buradan yola çıkarak, sırasıyla, yapıtta makam müziğini çağrıştıran öğeler referanslarıyla birebir karşılaştırılmış ve ezgilere eşlik eden akorların yapıları, bağlanış şekilleri incelenmiştir. Ayrıca, yapıt biçim açısından da ele alınarak, yerel müzik kültürüne ait ritmik ve ölçüsel özellikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Makale boyunca elde edilen bulgular, Akses’in Türk müziği geleneği içinde gerek halk müziğinde, gerek klasik normlarda karşılaştığımız makamlara, ritmik ve biçimsel öğelere olan ilgisinin henüz öğrencilik döneminde başladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Allegro Feroce, Necil Kâzım Akses, Makam Müziği, Akor Yapıları, Biçim