İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
C. Arzu AYTEKİN, Ezgi TOKDİL

NO Makale Adı
1481491423 DÜŞÜNCE SİSTEMLERİNDE BEN VE BAŞKASI PROBLEMİ: ARTHUR RİMBAUD VE SANATTA ÖTEKİLİK ÜZERİNE

Araştırmada, Arthur Rimbaud'un 1871 yılında yazdığı Kahin'in Mektupları isimli düzyazı-şiirinde kullandığı "Ben bir başkasıdır" söylemi, yaşam öyküsel veriler etkisinde incelenerek, düşünsel yapısı modern felsefenin çıkmaza girdiği "ben" kavramı ile karşılaştırmalı analiz edilmektedir. Descartes felsefesindeki "ben" sorunundan Sartre'nin varoluşsal "ben"ine, romantiklerin ve edebiyatın yanı sıra sanatta ben - öteki kavramları üzerine yorumbilimsel bir çözümleme yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arthur Rimbaud, Ben Bir Başkasıdır, Öteki Kavramı, Varoluşçu Ben, Yorumbilimsel Çözümleme, Düşünce Sistemleri