İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mahmut Sami ÖZTÜRK, Mustafa Türker TÜRKOĞLU

NO Makale Adı
1482599248 ANADOLU SELÇUKLU SANATI GEOMETRİSİNİN GÜNÜMÜZ KENT ESTETİĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Kentlerin kimliklerinde kültürel süreklilik; orada yaşayan toplumun kimliğini, kaybetmeden, dönemin gerçeklerine bağlı olarak değişim içinde üretmesi olarak tanımlanabilir. Kültürel kimlik, bir bireyi veya toplumu diğerlerinden ayıran ya da ortak kılan nitelikler, öznel değerler ve ilişkiler bütünü, bir başka deyişle; bir özdeşlik ya da farklılık tanımlaması, bir aitlik problemidir. Şehirler bu kültürel kimlik aktarımında görsel ve sanatsal değerlerini; sürekli değişen ve yenilenen, bozulmaya açık ama modern yaşama da ayak uydurmak zorunluluğu içinde geleceğe nasıl aktarılabilir?Bu araştırma da görsel kültür çerçevesinde, Selçuklu Sanatı geometrik bakış açısının; Anadolu Selçukluların başkenti olan Konya’da gncel şehir hayatı içerisinde kentin estetik kimliğine ve yaşam pratiklerine ne şekilde yansıyor sorusuna cevaplar aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Selçuklu Sanatı, , Geometrik Form, Konya, Kent Estetiği.