İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 28  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Çağatay AKENGİN

NO Makale Adı
1483098007 ŞİRKET POLİTİKALARININ SANATA ETKİSİ

Atlantik’in iki yakasında (İngiltere- A.B.D) serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin sanat üzerinde derin etkileri görülmektedir. Bu süreç şirketlerin sanata müdahalesine ve dolayısıyla sanatın, tüketim kültürü içerisinde yer almasına sebep olmuştur. Kapitalist sistem içerisinde sanatın popüler bir araç olarak kullanılması, şirketlerin beğenileri belirleyici olma rolünü de beraberinde getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Şirket, Popüler Kültür.