İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 29  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zana YALÇINKAYA, Huseynaga RZAYEV

NO Makale Adı
1483526781 TEKST OLUŞUMUNDA TEMATİK İLERLEMEYE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI: İNGİLİZCE VE TÜRKÇE İKİ ÖRNEK

Tekstler, şüphesiz ki insanlar arasında iletişimi sağlayan önemli araçlardan biri olagelmiştir. Bilinenin aksine, tekstler yalnızca yazılı olarak kabul edilmezler. İletişimi sağlayan her unsur tekst olarak kabul edilebilir. Sadece küçük bir el hareketi değil aynı zamanda yüzlerce sayfadan oluşan bir kitap da tekst olarak kabul edilir. Yazılı tekstler göz önüne alındığında, bazı tekstler birkaç cümleden oluşmasına rağmen bazılar ise yüzlerce sayfadan oluşur. Bundan dolayı, edebî eserler de birer tekst örnekleridir. Bunun yanı sıra, yazılı uzun tekstlerin oluşumunda, tematik ilerleme de yüzyıllarca süregelen bir tartışma konusu olmuştur.Bu makalede tematik ilerleme, Aziz Nesin ve Oscar Wilde’dan alınan kısa öyküler incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekst, Tematik İlerleme, Bilgi Durumu, Theme, Rheme.