İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 30  Bahar I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Melda ÖZDEMİR, Sevim SEÇKİN

NO Makale Adı
1485705650 KIRŞEHİR İLİ ONİKS TAŞI İŞLEMECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada Kırşehir ili oniks taşı işlemeciliğinin yeri ve önemi, günümüzdeki durumu ve yapılan ürünlerin araştırması amaçlanmıştır. Oniks taşının elde edilmesi, oniks taşı işlemeciliğinde kullanılan araç ve gereçler, teknik, yapım aşamaları, ürün çeşitleri, ürünlerin yapımında kullanılan teknik ve renk özellikleri incelenmiştir. Araştırmada Kırşehir ilinde oniks taşı işlemeciliğiyle uğraşan bireyler ile oniks taşı işleme ve sergi atölyeleri araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma ile ilgili bilgiler tarama yöntemi ile yazılı kaynaklardan, bu işle uğraşan kişilerden toplanmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini Kırşehir ilindeki oniks taşı üreticileri ve belirli sayıdaki oniks taşı ürünleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 100 oniks taşı ürünü ve 25 oniks taşı işlemeciliği ile uğraşan bireyler oluşturmaktadır. Ayrıca 100 oniks taşı ürününün ayrı ayrı fotoğrafı çekilip hazırlanan bilgi formuna göre doldurulmuştur. Elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Ürünler çeşit, renk, teknik, kompozisyon ve kullanım yeri açısından incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye’nin birçok iline oniks taşı ürünlerin gönderildiği belirlenmiştir. Yöre için önemli fakat kısıtlı alanda bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Bugün oniks taşından genellikle biblolar, hediyelik eşyalar, aksesuarlar, ev eşyası, hobi ürünleri yapılmaktadır. Sınırlı sayıda atölye olmasına rağmen Türkiye’nin birçok iline çok sayıda hediyelik eşya gönderilmekte, dış pazarlara satışı yapılmaktadır. Bunun dışında gurbetçiler aracılığı ile yurtdışına dahi gönderilen oniks taşı ürünleri mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Kırşehir, el sanatları, taş işlemeciliği, oniks taşı