İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gültekin AKENGİN, Asuman AYPEK ARSLAN, A. Çisem YAYÇILI ÖZEN

NO Makale Adı
1488960465 LOGO TASARIMINDA RENK

Logo tasarımı yaparken önem verilmesi gereken ilkelerden biri de renk algısıdır. Tercih edilecek olan rengin tüketiciyi etkilemek için doğru ve etkili kullanılması gerekmekte, öncelikle, renk-ürün ilişkisi, rengin psikolojideki yeri, kategorilere göre renkler incelenmeli, logo tasarımı sırasında bu bilgilerden yararlanılmalıdır. Rengin tasarıma etkileri, kolay tanınmayı sağlaması, zıtlıklar oluşturup dikkat çekmesi, çağrışımlar yapabilmesi ve bilinçdışı tepkilere yol açmasıdır. Bu sebeple tasarımcı renk seçimine oldukça önem verir. Tasarımını oluştururken logonun kullanılacağı yer, hedef kitle ve ürün özellikleri renk seçimini etkileyen faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Renk, Logo, Grafik Tasarımı