İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 31  Bahar II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Atalay GÜNDÜZ

NO Makale Adı
1489652737 KIRGINLAR EVİ’NDE (1919) SHAW’UN VİCOCU-HEGELCİ KAHRAMANI

Bu çalışma Shaw’un en önemli oyunlarından biri olan Kırgınlar Evi’ni (1919) Vicocu-Hegelci bir perspektiften incelemektetir. Vico ve Hegel gibi Shaw da “kahramanların” insanlık tarihinde önemli bir dönüştürücü rolüne sahip olduğuna inanmaktadır. İşte bu inançla, Shaw Hector adındaki karakterini tesadüf olmanın çok ötesinde insanlık tarihinin en şekillendirici tarihsel dönemeçlerinden birinde bir kahramanın sahip olması gereken her türlü beceri ve güçle donatmıştır. Shaw’un birinci Dünya Savaşı sürerken yazdığı Kırgınlar Evi, kuşağının ve çağının büyük umutlar beslenen eğitimli ve kültürlü sınıflarının ahlaki ve siyasi felcinden duyduğu kalpkırıklığını oyunlaştırıyor. Oyundaki gemi-ev alegorik olarak bir gemiye benzetilen Avrupa’nın kayalıklara doğru sürüklenirken kaptanın ve mürettebatın nasıl kendi basit, bencil, küçük kaprisleri ve tutkularıyla iyi enerjilerini boşa harcadıkları ama esas müdahale edilmesi gereken konuda elleri kolları bağlı oturduklarını anlatıyor. Bir çok eleştirmenin belirttiği gibi inkar edilemez Homer etkileri taşıyan oyunda kadınlara düşkünlüğünden, özellikle karısı Hesione’ye, dolayı kapasitesini kullanamayan Hektor en merkezdeki karakterlerden biri. Shaw oyununu özellikle eğitimli liberal kalp kıranlara karşı “barbar” at sırtında oturanlar ikili karşıtlığı üzerine oturtuyor.

Anahtar kelimeler: Kırgınlar Evi, Bernard Shaw, Vico, Hegel, kahraman, ahlak