İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Umut KAYAPINAR

NO Makale Adı
1490880186 20. YÜZYIL RESİM SANATINDA DIŞAVURUMSAL ETKİLEŞİMLER

Resim sanatı, bir iletişim aracı ve duyguların kişiden kişiye aktarılmasına yardımcı olan en eski paylaşım yoludur. Tarih öncesi duvar resimlerinde olduğu gibi insanlar; hırslarını, korkularını, sevinçlerini ilk zamandan beri betimleme yolu ile ortaya koymaya çabalamıştır. 20. yüzyıl bu girişimlerin en belirgin olduğu zaman dilimi olarak görülebilir. Sanat, kültürün içerisinde yer alan, duygu ve hisleri ifade eden bir olgu olduğundan, kişiseldir denilebilir. Kişisellik farklı eserlerin zaman ve mekân çerçevesinde hem sanatçılar hem de izleyiciler açısından ele alınabilmesine olanak sağlayan bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanların ömrünün sonuna kadar aynı duygu ve düşünceler sistemi içerisinde olmaları beklenmemekle birlikte. Bu da, sanatçının özgünlüğü ve hislerindeki değişimler sonucunda eserden edinilen algılamaların değişkenliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada genel olarak İngiliz Filozof Collingwood’un sanat ve duygular üzerindeki görüşleri değerlendirilerek 20. yüzyıl resim sanatında dışavurumsal etkileşimler göz önünde tutularak değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca çalışmada bazı sanat eserlerinin dışavurumsal olarak nitelendirilmesi yapılacaktır. Sanat kavramı Collingwood’un görüşleri üzerinden ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:Resim sanatı, 20. Yüzyıl Sanatı, Soyut Dışavurumculuk, Collingwood, Soyut Sanat.