İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Şahan KURU

NO Makale Adı
1491508479 BEDENSİZ GÖZDEN CİSİMSİZ BEDENE

Bu çalışmada perspektifin icadından, dijital imajlara kadar farklı görsel rejimler ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Orwell’in Büyük Abi’si modern toplumların gündelik yaşamına gözetleme kameralarıyla bir metafor olarak girdi. Hayatımızı gözetlendiğimizi bilerek yaşıyoruz, üstelik internet vb teknolojiler sayesinde hem gözetliyor hem de gözetleniyoruz. Gözetlendiğimiz bilinci hayatımıza ne şekilde etki ediyor? Bilginin ve toplumun kontrolü hala iktidarın medya üzerindeki sansür mekanizmaları ile sağlanıyor. Öyleyse Huxley’in Soma’sı sadece hazcı bir içeriği kabul eden kitle iletişim araçlarıyla birlikte düşünülebilir mi? İnsani ölçekte bir bakışın boyutlarını aşarak mekanik olarak yeniden üretilen görseller gerçeklikle olan bağlarımızı nasıl etkiliyor? Bu çalışma bu soruları tartışarak cevap vermeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler:Kartezyen Perspektif, Panoptikon, Gözetleme, İnsansız Hava Aracı, İnternet