İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 32  Bahar III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Vildan IŞIK ŞEN

NO Makale Adı
1493708334 BİZANS İKONALARINDAN GÜNÜMÜZE SANATTA MERYEM VE ÇOCUK MOTİFİ

Bu çalışmada, Bizans ikonalarından günümüze Meryem ve Çocuk motifinin sanat tarihsel süreç içindeki evriminin örnekleri ile birlikte araştırılması amaçlanmıştır. Kaynaklarını eski uygarlıklardan alan Bizans ikonalarının günümüze kadar yüzlerce yıldır süren etkilerini, Hristiyanlığın yayıldığı tüm coğrafyalarda ve farklı dönemlerin sanatsal ifadelerinde görmek mümkündür. Ağırlıklı olarak resim sanatından örneklerin yer aldığı bu çalışmada, konuya ilişkin örnekler, yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden araştırılarak incelenmiştir. Bu araştırma göstermiştir ki çok uzun yıllar tekrar eden bu ana motif, geçmişteki kadar olmasa da sanatsal alanda halen varlığını sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Meryem ve Çocuk, Bizans ikonaları, Rönesans Sanatı, Modern Sanat, Postmodern Sanat