İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülten İMAMOĞLU

NO Makale Adı
1496332572 SANAT EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİ İLE SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİLERİNİN SÜREKLİ VE DURUMLUK KAYGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Çalışmada Güzel sanatlar eğitimi öğrencileri ile Sosyal Bilimler öğrencilerinin sınav dönemi durumluk ve sürekli kaygı durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Durumluk ve Sürekli Kaygı envanteri uygulanan öğrencilerin anketlerinden 145'i değerlendirildi. İstatistiksel işlemlerde bağımsız t- testi kullanılmıştır. Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerde sınavlar döneminde durumluk puanı 49,57 ve süreklilik puanı 23,72 bulunurken güzel sanatlar eğitimi almayan sosyal bilgiler öğrencilerinde durumluk puanı 51,25 ve süreklilik puanı 27,04 bulunmuştur. Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin güzel sanatlar eğitimi almayan sosyal bilimler öğrencilerinden daha düşük bir durumluk ve süreklilik kaygı puanı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Tüm öğrencilerin sınav döneminde durumluk kaygı puanları yüksek ve sürekli kaygıları ise daha düşük düzeydedir. Üniversitelerde Güzel sanatlar eğitimi almak öğrencilerin kaygı düzeyini azaltabilir. Sanat eğitimi almayan öğrencilerin sanatla ilgili ders almaları veya yaratıcı etkinliklere katılmaları kaygılarını düşürebilir. Tüm öğrencilerin sınav dönemlerinde durumluk kaygılarını azaltma amacıyla önlem almaları önerilir.

Anahtar kelimeler: Kaygı, Öğrenci, Sanat eğitimi