İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 33  Yaz I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selvihan KILIÇ ATEŞ

NO Makale Adı
1496676923 “DÖNGÜ”: HASAN KIRAN BASKIRESİMLERİ İLE GELENEĞİN DÖNÜŞÜMÜ

Çağdaş Türk baskıresim sanatçıları arasında önemli isimlerden biri olan Hasan Kıran, eserlerini en eski baskıresim tekniklerinden ağaç baskıyı kullanarak oluşturmaktadır. Geleneksel Japon Ağaç Baskı yöntemini benimseyen sanatçı, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galerisi’nde açılan “Döngü” isimli sergisinde eserlerini farklı bir düzen ile izleyiciye sunmuştur. Sergi, köklü bir geleneğe sahip ağaç baskı ile farklı bir anlatım dili olan yerleştirme (enstalasyon) sanatını biraraya getirmiştir. Bu çalışmada, baskı sanatlarının çağdaş anlayışını gelenekle buluşturan Hasan Kıran’ın “Döngü” isimli sergisi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baskıresim, Yerleştirme Sanatı, Baskı Yerleştirme, Ağaç Baskı, Şaman, Spiral.