İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa EVER

NO Makale Adı
1498034276 ELİF ŞAFAK’IN BİT PALAS ROMANIYLA GEORGES PEREC’İN YAŞAM KULLANMA KILAVUZU ROMANININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Bu makalede Elif Şafak’ın Bit Palas romanıyla Georges Perec’in Yaşam Kullanma Kılavuzu romanı biçim ve içerik açısından karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Benzerlikler, her iki eserin de on daireli bir apartmanı mekân olarak ele alıp buralarda yaşayan insanların hikâyelerini anlatmaları ve her iki eserin de biçim bakımından üst-kurmaca özelliği göstermeleridir. Farklılık ise yazarların amaçlarıyla ilgilidir. Elif Şafak, romanını tarihsel ve toplumsal bir bağlama oturtarak geçmişin geleceği belirlediği tezini yansıtıp Türkiye’nin 1950’lerden sonraki modernleşmesine muhalif bir söylem geliştirmektedir. Perec ise benimsediği Oulipo akımının etkisiyle tarihsel ve sosyolojik bir göndergesi olmayan bütünüyle oyuncul bir metin kurmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bit Palas, Yaşam Kullanma Kılavuzu, üst-kurmaca, oyunculluk, apartman.