İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif Gökçe TUĞRUL

NO Makale Adı
1498413422 W. A. MOZART’IN MÜZİĞİNİ ŞEKİLLENDİREN ETKİLER: ÇAĞDAŞI BESTECİLER, MÜZİK STİL VE AKIMLARI, TOPLUMSAL KOŞULLAR

Wolfgang Amadeus Mozart, Viyana Klasikleri olarak anılan üç büyük besteciden birisidir ve Rokoko Çağından Klasik Döneme geçiş yıllarında yaşamış ve eserler üretmiştir. Müzik tarihinin en olağanüstü harika çocuklarından birisi olarak kabul edilir. Hayatının ilk yıllarını Avrupa’nın en önemli saraylarında konserler vererek, soylular arasında geçirmiştir. Aristokratlarla denk olduğunu duyumsayarak büyüdüğü bu yılların ardından yetişkin olduğunda “saray müzisyeni” olmak zorunluluğuna karşı çıkmıştır. Böylece Mozart Viyana’ya taşınarak tarihin ilk “serbest çalışan bestecisi” olmuştur. Çağdaşı olan pek çok bestecinin eserlerinden ve döneminin moda olan sanat akımlarından da çok etkilenmiş; tüm bu etkileri kendi büyük dehasıyla harmanlayarak başyapıtlar yaratmıştır. Bu çalışmada besteciyi etkilemiş olan müzik stil ve akımlarına, çağdaşı bestecilere ve içinde yetiştiği ve ardından mücadele etmek zorunda kaldığı toplumsal koşullara değinilmiştir. Böylece, eserleriyle kusursuzluğa eriştiği kabul edilen büyük bir sanatçının, yetişme süreci incelenmiştir. Başyapıtlarını yaratırken, sanatçının doğuştan gelen büyük yeteneği ve hayat boyu sürdürdüğü yoğun çalışmasının haricindeki diğer kişisel, dönemsel ve toplumsal faktörlere ışık tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler:W.A.Mozart, Klasik Dönem, Rokoko Çağı, saray müzisyeni, Viyana Klasikleri, serbest çalışan besteci.