İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nursel BAYKASOĞLU, H. Feriha AKPINARLI

NO Makale Adı
1498729421 KAHRAMANMARAŞ FİLESİ VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

Sanat, insanın kendini anlatma, kendi dışındaki dünya ile iletişim kurma ve etkileme gibi duygu ve düşünceleri ortaya çıkaran, uygarlık tarihinin her döneminde varlığını sürdüren, önemli bir etkinliktir. Sanat, toplumdan topluma, farklı biçimde değerlendirilmiş, içinde oluştuğu kültürün etkisiyle, ürünlere dönüşerek var olmuştur. Kültürel kimliğimizin en anlamlı belgelerinden biri de, El Sanatları içerisinde, önemli bir yere sahip olan, işleme sanatıdır. İşleme; üretim biçimi, bilgi ve beceri yoğunluğu ve öğretisiyle, uygulayıcıları için, ortak alan davranışları oluşturur. Kişilerin zevk, duygu, düşünce ve yaşam tarzlarını yansıtan, yapılışlarında ince bir biçim ve renk anlayışı ile titiz bir işçilik kaygısı hüküm süren, geçmişten günümüze köprü vazifesini gösteren, bir sanat dalıdır. Bugün endüstrinin baş döndürücü bir hızla değişimi, el işlemelerinin kullanım değer ve işlevini, olumsuz bir biçimde etkilemektedir. İşleme sanatının bir uygulaması olan Kahramanmaraş filesi, iplik sayılarak, dokuma ipliklerinin bir kısmı kesilerek ve çekilerek yapılan, bir işleme çeşididir. Kahramanmaraş ilinde yapılan alan araştırmasında tarama yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşleme, gelenek, Kahramanmaraş filesi.