İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Murat ÇELİKER, Serap YILMAZ

NO Makale Adı
1499161431 TIBBİ İLLÜSTRASYONUN TIP BİLİMİNE KATKISI

Bilim, yayın ve reklam başta olmak üzere birçok alanda kullanılan illüstrasyon, günümüz tıp biliminde bir gereklilik haline gelmiştir. Tıp eğitimi başta olmak üzere, bilimsel çalışmalar ve toplumsal bilgilendirmelerde insan vücudunun daha net ve anlaşılır şekilde görüntülenmesi tıbbi illüstrasyonlar ile mümkün olabilmektedir. Hedef kitleyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yapılan infografikler, teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni tıbbi teknikler ve araçların tanıtımında kullanılan tıbbi illüstrasyonlar da bu alana dahil olmaktadır. Görselleştirmenin tıp bilimi tarihi boyunca vazgeçilmez bir araç oluşu göz önüne alınırsa, kaliteli bir tıp eğitiminin parçası -yeterli bilimsel düzeye sahip- tıbbi illüstrasyonlar olmalıdır. Aynı şekilde, illüstrasyonun anlaşılır bir biçimde uygulanması da tıp bilgisinin doğruluğunu yansıtması açısından son derece önemlidir. Bu yüzden, tıbbi illüstrasyonun etkili bir aktarım sağlayabilmesi ancak yeterli tıp ve sanat bilgisi ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, tıp bilimi ve illüstrasyon sanatının birbirleri için gerekliliğinden ve tıbbi illüstrasyonun gelişiminden uygulama örnekleri ile bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi illüstrasyon, Tıp eğitimi, Dijital illüstrasyon, İnfografik.