İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Açelya Betül GÖNÜLLÜ

NO Makale Adı
1499262566 RESİMSEL "ANLATI SANATI" YAPILARI ÜZERİNE

Anlatı sanatı/narrative art en temel biçimi ile hikaye anlatan sanattır. Anlatı sanatları her türlü ortamda, her kültürde ve her biçimde kendini gösterir. Anlatı, yazılı ya
da sözel olsun görsel sanatlar ile ifade edilebilir. Görsel sanatlar ise çizim, resim, heykel, mimari, fotoğraf, film, gravür vb. gibi geniş anlatı araçlarına sahiptir. Dolayısıyla görsel sanatlar, ağırlıklı olarak görsel algı ile birlikte işitsel algıya yönelik [film, video gibi] her
türlü anlatıyı kapsar. Bu çalışma tüm görsel anlatı sanatlarını değil sadece resimsel yapıda
olan anlatı sanatlarını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı, resimsel anlatı sanatı yapılarını
örnekler üzerinden açıklamaktır. Örnekler, resimsel anlatı yapılarını en iyi ifade ettiği
düşünülen klasik sanat eserlerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anlatı sanatları, çoklu-kare anlatı, resimsel anlatı, tekkare anlatı, zaman-mekan.