İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Bahadır ÇOKAMAY

NO Makale Adı
1499674971 PİYANO MÜZİĞİNİN YAYLI ÇALGILAR ORKESTRASINA TRANSKRİPSİYONUNDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE BUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tarihsel süreç içerisinde transkripsiyon, birçok bestecinin çeşitli uygulamalarıyla tanınmış bir tekniktir. Piyanoya özgü özelliklerden dolayı, piyano müziğinin orkestra için transkripsiyonunda karşılaşabilecek bazı güçlükler olduğu bilinmektedir. Piyano notasının doğrudan doğruya orkestra partilerine aktarımı teknik açıdan olumsuz ya da başarısız sonuçlar getirebilir. Bu çeşit problemleri çözmek için birçok teorisyen ve bestecinin deneyim ve bilgilerinden yararlanıp ardından bazı çalışmalar yapılmalıdır. Böylece daha sonraki transkripsiyonların ve beraberinde orkestrasyonların daha başarılı olması sağlanacaktır.Bu çalışmada öncelikle senfonik orkestranın belkemiğini oluşturan yaylı çalgıların teknik özellikleri ve transkripsiyon kurallarının incelenmesi yapılacaktır. Ardından tipik bir öğrenci orkestrasının çalabileceği düzeyde bir piyano parçasının teması, yaylı çalgılar için transkripsiyon yapılarak bu kural ve kalıpların uygulanması gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: Transkripsiyon, Piyano Müziği, Yaylı Çalgılar Orkestrası