İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 34  Yaz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Tuba KORKMAZ

NO Makale Adı
1500111251 KARO ÜRETİMİNDE KULLANILAN İNKJET TEKNOLOJİSİNİN SERAMİK SANATINDA ALTERNATİF BIR TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Geçmişten bugüne seramik karo sanayisinde üretim teknolojileri ilerledikçe ürünler ve tasarımları da değişim göstermiştir. İlk zamanlarında fırça ile dekorlanan karolar, sırasıyla düz elekler, tambur elekler, rotocolor ve günümüzde ise inkjet baskı teknolojisinin sunduğu olanaklar dahilinde daha geniş sınırlar içinde tasarlanmaya başlanmıştır. Seramik fuarlarında izlendiği üzre inkjet teknolojisinin bizlere sunduğu olanaklar ile karolar artık görünümleri itibariyle ahşap parke, mermer veya doğal taşların çok iyi birer taklidi olarak yaşam alanlarımızda yerlerini almışlardır. Bu teknoloji dakikada 57 metretül karoyu 360 dpi çözünürlükte üretme imkanı sağlamaktadır. Bunun yanında üretim kolaylıkları açısından da seramik karo sanayiinde büyük bir devrim kabul edilmektedir. Seramik karo sanayisinde kullanılan üretim teknolojileri yahut ürünler zaman zaman sanatçıların kendini ifade aracı olarak kullandıkları bir alan olmuştur. Bu çalışmada, inkjet teknolojisinin çeşitli sebeplerle sanatçilar tarafindan kullanilmadiği tespit edilmiş ve alternatif bir ifade aracı olarak kullanım olanakları araştırılmış ve uygulama sırasında yaşanan deneyimler aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seramik, İnkjet, Karo