İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Kübra VURAL

NO Makale Adı
1500898995 JOHN MILLINGTON SYNGE’İN DENİZE GİDEN ATLILAR ADLI OYUNUNDA DENİZİN EYLETİCİ GÜCÜ

John Millington Synge’in (1871-1909) Denize Giden Atlılar (1904) adlı tek perdelik oyunu Aran Adalarındaki hayatı, doğanın gücünü ve ölümü anlatır. Denize dayalı yaşam tarzı İrlandalı adalı insanların hayatını belirlerken, adaları çevreleyen suya olan bağımlılık oyunda ölümü de beraberinde getirir. Deniz hem hayat sağlar hem de ölüme sebep olur. Ancak deniz etkeni Synge’in oyununda sadece bu türden bir ikiliğe bağlı değildir. Oyundaki anne karakter Maurya’nın oğulları Michael ve Bartley’nin ölümünü denizde suya bakarken görmesi suyun gücünün sadece ontolojik görünüşüne değil, aynı zamanda maddenin hikâye anlatması bağlamında epistemolojik yönüyle de ilişkili olduğunu gösterir. Bu çalışmanın amacı Synge’in Denize Giden Atlılar adlı oyununda deniz etkenini maddesel ekoeleştiri ve yeni maddecilik bağlamında incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Maddesel ekoeleştiri, yeni maddecilik, İrlanda tiyatrosu, John Millington Synge