İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 35  Yaz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gözde ERSOY

NO Makale Adı
1501672177 PHILIP PULLMAN’IN HIS DARK MATERIALS ADLI ÜÇLEMESİNDE ÖZNELERARASILIK TEORİSİ VE BAŞKAHRAMANLARDAN WILL’İN GELİŞİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma Philip Pullman’ın Türkçeye “Karanlık Cevher Dizisi” olarak çevrilen üçlemesinin ikinci ve üçüncü kitapları olan “Keskin Bıçak” (1997) ve “Kehribar Dürbün” (2000) adlı romanlarındaki başkahramanlardan biri olan ve okuyuculara ilk başta dünyayı sırtlarında taşıyan çocuk olarak tanıştırılan Will adlı karakterin olgunlaşma sürecini analiz etmektedir. Will’in aşamalar halinde seyreden gelişim süreci, onun diğerleri ile olan iletişiminin etkileri ile gösterilmektedir. Bunu yaparken de sosyal konulardaki yorumları ile yaygınca bilinen düşünür Jürgen Habermas’ın Öznelerarasılık teorisi anlayışı, karakterdeki değişimlerin izini sürmekte yardımcı olmaktadır. Ayrıca, makalede, çalışmanın temelini oluşturan Öznelerarasılık teorisinin Mikhail Bakhtin’e ait olan çok-sesli roman kuramından farkı da kısaca tartışılmaktadır. Bu yüzden, mutabakat ve özdüşünüm gibi olguların macera ya da diğer bir deyişle arayış tarzındaki genç yetişkin öykülerinde olgunlaşma süreci üzerinde etkili olduğu gösterilmektedir. Aynı zamanda, fantastik edebiyat türünün kıdemli eleştirmelerinden biri olan John Clute’un dört aşamadan oluşan Ful-fantezi Hikâye modeli eser analizinin tümüne dâhil edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öznelerarasılık, Büyüme ve Olgunlaşma, Philip Pullman, Ful-fantezi Hikâye, Jürgen Habermas.